Nyheter  Mandag 30. november 2020

Ny portal for registrering av kurs 2021

Til stor glede for både saksbehandlere og kursadministratorer, så vil det i løpet av januar bli lansert en helt ny plattform hvor man skal rapportere inn øvinger og aktiviteter hva gjelder opplæringstilskudd.

Til stor glede for både saksbehandlere og kursadministratorer (dere), så vil det i løpet av januar bli lansert en helt ny plattform hvor man skal rapportere inn øvinger og opplysninger vedrørende opplæringstilskudd. Her vil alle registrerte brukere få tilsendt ytterligere informasjon om innlogging og opplæring fortløpende. Vi skal rapportere som normalt for høsten 2020 i «gamle» KursAdmin, samt vente med å søke om nye kurs for våren 2021 til ny portal er på plass.

Det nye systemet skal være en betydelig forenkling av dagens KursAdmin, og det skal bli enklere for både søkerne og saksbehandlere. De aller fleste vil kunne registrere seg og søke om kurstilskudd uten å trenge veiledning i samme grad som før.

Rapportering i «gamle» KursAdmin

  • Høstkurs 2020 skal rapporteres i gamle KursAdmin som før
  • NB: siste mulige sluttdato på kurs registrert i gamle KursAdmin er 31.desember 2020. Kurs med sluttdato fra og med 1. januar 2021 vil bli stoppet i systemet og blir ikke rapportert til Kompetanse Norge ved årsslutt. Det vil si at man da ikke får utbetalt tilskudd, så pass på sluttdato.

Rapportering i den nye portalen

  • Vårkurs skal legges inn i ny portal når den er klar
  • Første mulige startdato dato for kurs i ny portal er 1.januar 2021.
  • Dette innebærer at ingen kurs kan starte i 2020 og sluttføres i 2021, fordi registrering og rapportering da vil skje i ulike systemer for hvert kalenderår.

Frister

  • Frist for å rapportere og avslutte høstkursene i «gamle» KursAdmin er 10. januar 2021.

Gjeldende bestemmelser for 2020

  • Minimum 4 kurstimer – et kurs på (kun) 4 timer kan rapporteres
  • Kurs med lærer som i sin helhet har foregått elektronisk kan rapporteres, forutsatt at de har brukt studieplan som åpner for elektroniske timer
  • Minste deltagerantall er 3 personer. Men det kan søkes dispensasjon fra denne regelen for alle typer kurs ved å fylle ut skjemaet her: https://form.jotform.com/201631659616053. Skjemaet blir behandlet i sentraladministrasjonen, og vedtak om dispensasjon lastes opp av oss som vedlegg til kurset i KursAdmin.
  • Etter hva vi har oversikt over så rapporterte samtlige lag i Møre og Romsdal inn timer. Skulle det vise seg at noen ikke har kommet med, eller allikevel ser at det er timer som burde vært med fra våren så kan disse timene legges sammen med kurstimer denne høsten og rapportere samlet for vår og høst

Annet

Vi får også spørsmål fra lag som ikke har gjennomført noen som helst kurstimer, men som likevel ber om tilskudd. Studieforbundet kan dessverre ikke gi tilskudd til disse lagene; opplæringstilskuddet/kurstilskuddet fra MSF har som grunnlag at det være rapportert og godkjent kurstimer innenfor gjeldende regler.

«Hva rapporterer vi nå?» Som hjelp til dere som får spørsmål fra lag som lurer på rapporteringsrutiner etter eventuell nedstenginger i høst: https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/nedstenging-h%C3%B8st