Nyheter  Torsdag 30. september 2021

Nye muligheter for å søke opplæringstilskudd (VO)

Landet har nå åpnet opp og mange lag og organisasjoner som driver med musikk og kultur gjenopptar nå gradvis aktiviteten sin. Da kan det være lurt å søke opplæringstilskudd til det man driver med.

Vi er veldig glade for at mange av våre medlemsorganisasjoner nå kan få muligheten til å drive aktivt med sang, musikk og kultur igjen, etter at mange knapt har hatt en eneste øving den senere tid.

Vi vil derfor oppfordre alle av våre medlemmer til å benytte seg av muligheten til å søke om opplæringstilskudd gjennom Musikkens studieforbund og vår søknadsportal. Vi håper at disse tilskuddene vil være med å stimulere til videre aktivitet og at det er med på å bidra til å bedre rammevilkårene for våre lag og organisasjoner.

Mange benytter seg allerede av vår tilskuddsordning, men det er lagt flere som her kan få muligheten til å motta tilskudd for sin aktivitet.

Ta gjerne kontakt med oss for å lære mer om hva det vil innebære å få tilskudd.

Les mer om hvordan man søker og registrerer seg i søknadsportalen

Les mer om tilskudd og søknadsportal