Nyheter  Torsdag 10. februar 2022

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE KURS 2022

Landsomfattende kurs er kurs som arrangeres av medlemsorganisasjonenes sentralledd eller deres regionale ledd, og som rekrutterer deltakere fra en større region.

Det nasjonale leddet av en organisasjon må stå som avsender av søknaden. Eksempelvis kan også Musikkens studieforbunds regionledd også søke på ordningen, hvis kurs for øvrig tilfredsstiller kriteriene.

Følgende søknadskriterier gjelder:

• Tilskudd til landsomfattende kurs fordeles blant søknader sendt inn fra de landsomfattende medlemsorganisasjonene eller studieforbundets regionale ledd.

• Enkeltstående lag tildeles ikke støtte som landsomfattende kurs.

• For landsomfattende kurs gjelder samme regler som for ordinære voksenopplæringskurs innenfor lov om voksenopplæring. Dette gjelder kurs som er planlagt både vår, sommer og høst 2022. Søknadene sendes gjennom vår musikkens studieforbund sin tilskuddsportal.

Fyll ut søknadsskjema her: https://tilskudd.studieforbund.no/utlysning/9C7349FD-4A6E-4174-9450-9F4A090BC063

Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert kurs. Landsomfattende tilskudd beregnes på toppen av ordinært voksenopplæringstilskudd.

Søknadsfrist til Musikkens studieforbund: 21. februar 2022.
Svar på søknaden sendes ut i begynnelsen av mars i etterkant av styrets behandling.