Nyheter  Mandag 12. oktober 2020

Vellykka årsmøte i Møre og Romsdal sangerforum

Møre og Romsdal sangerforum gjennomførte sitt første digitale årsmøte 08.10.2020.

Ni av sytten kor deltok på årsmøtet, noe styreleder Else Marie Outzen er veldig fornøyd med. Årsmøtet skulle vært gjennomført på våren, men på grunn av Covid19 så lot ikke dette seg gjennomføre.

Møre og Romsdal sangerforum er et nytt organisasjonsledd i Møre og Romsdal og ble stiftet 29.04.2020. Fra 2015 til etableringen i 2020, har M&R sangerforum vært etablert som et arbeidsutvalg, bestående av fire medlemmer fra forskjellige kor i organisasjonen.

Møre og Romsdal sangerforum er distriktsleddet til Norsk sangerforum, og skal være et forum for medlemskorene og korsangerne i fylket. M&R sangerforum er tilsluttet Møre og Romsdal musikkråd og er som organisasjoner sammen under Norsk musikkråds paraply.

Møre og Romsdal sangerforum sitt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet.

Dette vil skje ved å:

  • Opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
  • Være et bindeledd mellom korene i fylket/regionen
  • Iverksette ulike opplæringstiltak for korsangere, tillitsvalgte og dirigenter
  • Arrangere korstevner, konserter etc
  • Samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen
  • Gi administrative og faglig støtte til medlemskorene

Det nye styret i Møre og Romsdal sangerforum består av:

Else Marie Outzen

Tove Hansen

Lasse Larsson Fjørtoft

Lisbeth Hagen

Bjørn Stomsvik

Vara:

Gry Gjerde og Kristine Nakken