Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september. Ordningen er nå utvidet og nå kan også kor, korps, orkester andre sjangrer innen scenekunst søke om midler.

Siden MUO ble stiftet i 2009, har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. Det er gitt tilskudd til musikkbinger i alle landets fylker og tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler. MUO gir tilskudd til:

  • Utstyr til fremføring- Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.
  • Utstyr til øving- Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Musikkutstyrsordningen bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.
  • Bygg og akustisk utbedring av arenaer- Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring, bygging av lokaler til øving, samt til Øvingsbinger.
  • Øvingsbinge- En øvingsbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Øvingsbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Den skal utredes for tilpasning til andre kulturelle uttrykk.

Retningslinjene kan du lese her: https://www.musikkutstyrsordningen.no/tilskuddsomrader/