Opplæringstilskudd

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få opplæringstilskudd for sin aktivitet (voksenopplæringstilskudd). Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.

Ny søknadsportal 2021

Den nye portalen erstatter KursAdmin fra og med januar 2021. Den vil gjøre søknads- og rapporteringsprosessen mer effektiv og brukervennlig. Både for oss og dere.

Rapportering i den nye portalen

Forenklinger

Det nye systemet innebærer en rekke forenklinger og fornyelser. For eksempel trenger dere ikke å huske brukernavn og passord men logger rett inn med IDporten (kjent fra BankID, MinID osv), og når dere første gang registrerer laget deres så henter systemet opplysningene deres fra Brønnøysundsregisteret om dere er registrert der.

Mobiltelefon


Det er like enkelt å søke og rapportere fra en mobiltelefon som på datamaskin. Det er et smidig og responsivt brukergrensesnitt som fungerer i alle nettlesere og de fleste enheter. Den nye portalen er kun tilgjengelig via forsiden på vår nettside. Derfor anbefaler vi å legge forsiden vår som bokmerke i nettleseren eller direkte på hjemskjermen på telefonen, les hvordan HER.

Alle må registrere seg

Selv om man har bruker i KursAdmin må alle gamle brukere registrere seg på nytt.

Trykk HER for å opprette bruker og registrere organisasjonen din. Den som skal stå som kontaktperson og søker, registrerer seg først, og legger inn søknad. Man kan også bytte kontaktperson senere.

*Portalen er felles for alle studieforbund i kulturdepartementet og er utviklet av vår paraplyorganisasjon Voksenopplæringsforbundet.

Se www.musikkensstudieforbund.no for mer informasjon.

Ytterligere veiledninger og videoer om nye portal finner dere her: https://www.musikkensstudiefor...

Prosess

 • Legg inn personalia
 • Søk opp ditt lag (databasen er knyttet til br.reg) eller legg inn manuelt
 • Legg til hvilket studieforbund du skal søke gjennom (som regel Musikkens Studieforbund)
 • Legg til hvilken organisasjon du er medlem av (bandorg, Folkorg, o.l)
 • Man legger inn søknad på nytt kurs (semesterbasert)
 • Første mulige startdato dato for kurs i ny portal er 1.januar 2021.
 • Dette innebærer at ingen kurs kan starte i 2020 og sluttføres i 2021, fordi registrering og rapportering da vil skje i ulike systemer for hvert kalenderår.
 • Søknadsfrist: Løpende
 • Innrapportering av øvinger og oppmøte samt opplasting av repertoar gjøres gjennom portalen. Du trenger frammøtelister. NB: Dette gjøres når man rapporterer og ikke ved søknad
 • Rapporteringsfrist: 1. juli for vårsemeseret og 10. januar for høstsemesteret
 • Musikkens studieforbund foretar endelig avregning og utbetaler tilskudd til det kontonummeret som er registrert på brukeren.

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner som dekker opplæringen i de forskjellige sjangrene. Opplæringen skal ha en varighet på minst 8 timer. Minst 4 deltakere skal ha fullført opplæringen, dvs. ha vært tilstede minst 3/4 av timene. Deltagerne må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret. Opplæringstilskudd gir rett til gratis lokaler (med noen forbehold), og dette kan være særlig viktig for voksenkorps som øver i skolelokaler.

Dere finner mer informasjon om opplæringstilskudd på Musikkens Studieforbunds nettsider.

Satser for 2020: Det gis inntil 100 kroner per time med lærer, og inntil 40 kroner pr time uten lærer. Det gis normalt ikke tilskudd til mer enn 100 timer uten lærer pr semester pr arrangør.

Særlige bestemmelser under perioden med Covid 19:

 • Minimum 4 kurstimer – et kurs på (kun) 4 timer kan rapporteres
 • Kurs med lærer som i sin helhet har foregått elektronisk kan rapporteres, forutsatt at de har brukt studieplan som åpner for elektroniske timer
 • Minste deltagerantall er 3 personer. Men det kan søkes dispensasjon fra denne regelen for alle typer kurs ved å fylle ut skjemaet her: https://form.jotform.com/201631659616053. Skjemaet blir behandlet i sentraladministrasjonen, og vedtak om dispensasjon lastes opp av oss som vedlegg til kurset i KursAdmin.

Ressurs og informasjon til dere som lurer på rapporteringsrutiner etter eventuell nedstenginger i høst: https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/nedstenging-h%C3%B8st