Nyheter  Mandag 17. juni 2019

STEMMEFORDELING FELLESNUMMER 2019

Reodors Ballade er fellesnummer for årets seminar ved Risøya Folkehøgskole

Stemmefordeling på fellesnummer til seminar 2019.

1 Stemme:
Liv Marit Hillestad – Stemmeleder
Runar Baune
Victor Hvistendahl
Stine Jacobsen
Per Harald Hermansen
Jan Ditmar Karhs
Reidun Tveit
Jørn Lindholdt

2. Stemme:
Anne Kristine Røthing – Stemmeleder
Magne Skinderviken
Helge Quidding
Ingar Ljosland
Georg Pollestad
Steinar Lund

3. Stemme:
Torkil Skaug – Stemmeleder
Arnulf Hustad
John Rolseth
Ståle Østrem
Trygve Torvik

Tenor:
Klaus Günter Escher