8. Informasjonsbrev til kommunen

Her presenteres en mal for et informasjonsbrev som det lokale musikk- og kulturrådet kan sende til kommunen. Selve forslaget til brev ligger også som nedlastbar Word-fil for lokal tilpasning.