Nyheter  Torsdag 12. november 2020

Ber om en ny vurdering av bestemmelsen om kirkebenker

Regjeringen har vedtatt smittevernregler for hele landet som gjør at konserter i kinoer kan ha 200 tilhørere, mens konserter i kirker bare kan ha 50 tilhørere selv om avstanden er stor mellom hver person. Denne forskjellsbehandlingen har stor negativ effekt for det frivillige kulturlivet og tilnærmet ingen effekt for smittevern.

«Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre», uttalte kulturminister Abid Raja i pressemelding 10. november. Få dager tidligere fastsatte regjeringen regler som gjør at det kan være 200 personer på konserter i kulturhus med fastskrudde enkeltseter, men bare 50 i konserter i kirker. Begrunnelsen er at «benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre». Heller ikke stoler som er plassert utover rommet med god avstand kvalifiserer for mer enn 50 i publikum.

For organisasjonene i det frivillige kulturlivet virker denne forskjellsbehandlingen vilkårlig og ufullstendig begrunnet. Den har store konsekvenser for de mange julekonserter og juleforestillinger som nå står for døren. Hvis regelen opprettholdes, er det mye som må avlyses. Dette vil igjen bidra til den forvitring og fallende motivasjon som vi nå ser i det frivillige kulturlivet.

Er det en ting det frivillige kulturlivet har lært seg dette året, så er det smittevern. Organisasjonene har laget sjekklister og veiledere for gjennomføring av konserter og disse er kommunisert ut til det frivillige kulturlivet. De lokale lagene tar dette på største alvor. Arrangørene måler opp og plasserer stoler med riktig avstand eller markerer i kirkebenkene hvor den enkelte publikummer skal sitte. Vakter passer på at publikum ikke stimler sammen på vei ut og inn av konserten. I tillegg er det lagt opp til gode rutiner og systemer for smittesporing på konsertene.

Så vidt oss bekjent, er ingen konsertdeltakere smittet under konserter høsten 2020. Dette er velorganiserte arrangementer der publikum henvises til plasser med god avstand og blir sittende på samme sted under hele konserten.

Både det å spille og synge, men også det å delta på kulturarrangementer har dokumentert effekt på folkehelsen. Å tillate 200 publikummere på konserter med kirkebenker eller andre former for fast seteplassering med god avstand der lokalene er store nok for dette vil ha svært liten risiko. Samtidig vil det ha store positive effekter for utøvere, publikum og lokalsamfunn. Musikkrådet og Kulturalliansen tar smittevern på største alvor. Vi er positive til nødvendige tiltak for å stanse smitte, men mener det er vesentlig at tiltak som rammer så mange bare innføres dersom de har dokumentert eller velbegrunnet effekt. Folk i hele Norge trenger musikkens og kulturens kraft nå, i en vanskelig og mørk tid. Vi vil derfor be helseministeren og kulturministeren om å revurdere definisjonen av fastmonterte seter, og i stedet innføre et krav til fast seteplassering.

Les mer:
Julekonsertene står i fare
-Det ser ganske mørkt ut for jula
(Dagsavisen.no)

Helseminister Bent Høie og Kulturminister Abid Raja inviterte organisasjonene til et møte tirsdag 17.11. I etterkant av møtet er følgende brev sendt til departementet.

Volda kyrkje

Volda kyrkje

Bergen domkirke2

Bergen domkirke

Korskirken i Bergen

Korskirken i Bergen

Hasle kirke

Hasle kirke