Nyheter  Tirsdag 18. juni 2019

Dirigentpinner landet rundt!

Dirigentløftet ble lansert høsten 2018 som en tiårig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for Norges dirigenter.

IMG 2650
Dirigentloftet

Det frivillige musikkliv, kulturskoler, musikklinjer, folkehøyskoler, høyere utdanning og landets profesjonelle ensembler bidrar allerede med tilbud og øvingsarenaer for dirigenter i alle aldere, men vi trenger å nå ut til flere!

Kor, korps, orkestre, kulturskoler, musikklinjer på videregående skoler, folkehøyskoler, utdanningsinstitusjoner, festivaler, organisasjoner og profesjonelle ensembler og orkestre kan melde seg på Dirigentløftet. Det er også mulig for dirigenter som ønsker å delta på kurs eller bidra med kurs å melde seg på.

Deltakere i Dirigentløftet får mulighet til å delta på kurs, konsertbesøk og dirigentmøter og tilgang på metodikk og materiell (dirigenthefter/ stemmegafler/ kurshefter). Deltakere i Dirigentløftet bidrar med praksismuligheter og oppfølging av unge dirigenter, aktiviteter som gir barn og unge et møte med dirigentyrket eller møteplasser og inspirasjon for dirigenter som dirigerer barn og unge. Satsingen er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge og utviklet i samarbeid med musikklivet.

Hjelp oss å løfte ved å bli med her: https://dirigentloftet.no/bli-med/pameldingsskjema.

Send oss gjerne også tips på hvilke aktiviteter det er behov for i deres region til eline@sparebankstiftelsen.no