Nyheter  Torsdag 18. juni 2020

Sykefravær

I forbindelse med Covid-19-utbruddet er det innført midlertidige regler for egenmelding ved sykefravær, refusjoner mv.

Vedtatte endringer

Sykepenger

Regjeringens forslag om videreføring av retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom er vedtatt gjeldende t.o.m 30. juni 2022.

Omsorgspenger

Regjeringens forslag at følgende særregler forlenges t.o.m 30. juni 2022 er vedtatt:

  • Rett til omsorgspenger når barnet må holdes hjemme pga. covid-19 eller mistanke om slik sykdom.
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme av særlige smittevernhensyn.

Refusjon av sykepenger

Regjeringens forslag om å gjeninnføre refusjon av sykepenger i fra dag 6 arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykefravær, er vedtatt i forskrift om unntak fra folketrygdloven på grunn av Covid-19.

Ordningen vil fungere på samme måte som ved koronarelatert sykefravær i arbeidsgiverperioden før 1. oktober, men arbeidsgivers adgang til å søke om refusjon flyttes til dag 6. Arbeidsgiverperioden beregnes på vanlig måte, og arbeidsgiver betaler sykepenger i hele arbeidsgiverperioden, men søker om refusjon for dagene fra 6 til 16. Ordningen gjelder for sykefravær fra og med 1. desember 2021 og er i første omgang innført til å gjelde frem til 1. juli 2022.