Nyheter  Onsdag 22. april 2020

Endelig kan vi øve sammen igjen!

Helsedirektoratet har i dag godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Med to meters avstand og maks 30 sammen kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen.

Endre Lohne Forbildeprisen Norsk Musikkrad 030317 0167 1

Det har vært stor usikkerhet om korpsene og de andre lagene i musikkfrivilligheten faktisk skulle få øve før 17. mai. Dette fordi forbudet mot kulturarrangementer ikke har presisert hvordan øvelser kan foregå. Onsdag kveld, under fire uker før nasjonaldagen kom endelig gladmeldingen hele musikk-Norge har ventet på.

Med to meters avstand mellom hver person og maks 30 personer sammen kan lagene nå gjenoppta musikkøvelser i tråd med helsemyndighetenes smittevernråd. Men det må tas forholdsregler. Å ikke berøre andres instrumenter eller utstyr, og at øvingslokalet er stort nok, er de viktigste rådene, i tillegg til begrensningene for fysisk nærkontakt. Veilederen er tilgjengelig på musikk.no/smittevern

Styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag jubler over at klarsignalet fra helsemyndighetene kom, slik at korps, kor og musikklag kan igjen kan møtes fysisk og musisere sammen.

- Musikk er svært viktig for folkehelsen. Koronarestriksjonene har rammet kulturlivet hardt. De økonomiske konsekvensene er betydelige, men det sosiale og inkluderende fellesskapet som oppleves på musikkøvelsene har også vært dypt savnet.

Selv om kreative løsninger for digitalt samspill har blomstret, fungerer bare skjermspill når få spiller sammen. Lydforsinkelse og bokseklang gjør internett til en dårlig erstatning. Derfor har savnet etter å synge og spille sammen vokst. Veilederen for trygg øving, foreslått av kor, korps, band og orkestre, har endelig fått godkjentstempel fra Helsedirektoratet.

Etter at regjeringen koronastengte kulturarrangementer, har det frivillige musikklivet utålmodig ventet på klarsignal til å få øve sammen på en smittevernfaglig trygg måte.

- Det er svært viktig at fellesøvinger nå kan tas opp igjen, samtidig som smittevernet ivaretas, både for utøvernes del og for å kunne gi publikum tilgang til levende musikk, sier Borgundvaag

Over hele landet, i hver eneste kommune, hver eneste by, bygd og lokalsamfunn er musikklivet kanskje det aller viktigste kulturtilbudet som kan aktivisere og nå frem til et stort antall av innbyggerne, enten de er arrangører, utøvere eller publikummere.

- Vi fanger opp mange barn og unge som aldri kommer på førstelaget eller faller fra i idretten, hos oss er det ingen reservebenk.

Generalsekretær Bjarne Dæhli takker alle frivillige som har bidratt til digitale alternativer, og å holde motet oppe i den første fasen. Han er også glad for at lagene i musikk-Norge har fulgt rådet om å avvente fysiske øvelser.

- Musikk-Norges frivillige har lagt ned 100.000 ekstra dugnadstimer for å hjulene i gang så godt det lar seg gjøre, den innsatsen står det respekt av!

Veileder: Smittevern for musikkøvelser Temaside om koronaviruset