Nyheter  Mandag 21. mars 2022

Et felles organisasjonsnettverk er nyttig

Norsk musikkråd har spurt medlemsorganisasjonene om nytteverdien av paraplyen. Organisasjonene melder at de er tilfreds med medlemskapet og at det spesielt under pandemien har vist seg som nyttig.

Tilfredsundersøkelsen ble gjennomført blant generalsekretærer og daglige ledere i Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner og regionledd/fylkesmusikkråd i februar 2022. Samtlige respondenter svarer at de enten er fornøyd eller svært fornøyd med medlemskapet, og oppfatter det som ønskelig å være en del av et større organisasjonsnettverk.

Det er stor kjennskap internt til det arbeidet som har vært gjort hos NMR i forbindelse med koronapandemien. Svært mange kjenner til arbeidet som er gjennomført av NMR sin smitteverngruppe. Norsk musikkråd har også fått frem koronapandemiens konsekvenser godt, i følge representantene for organisasjonene.

Norsk musikkråds støtteordninger oppleves i stor grad som relevante. Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner og Frifond organisasjon er de mest benyttede tilskuddene. Når det trengs assistanse med en søknad og musikkrådet kontaktes for bistand opplever også organisasjonene at de i stor grad at de får den hjelpen de trenger.

Ellers er det generelt god kjennskap til det arbeidet Norsk musikkråd gjør, og nettsakene som publiseres her på musikk.no oppleves for flertallet som relevant. Foretrukken informasjonsplattform er e-post og nyhetsbrev. Det er også rom for å styrke musikkrådets tilstedeværelse i sosiale medier.

Når det gjelder spørsmål om hva Norsk musikkråd skal prioritere i tiden fremover er det å jobbe for økt økonomisk ramme det viktigste punktet for medlemsorganisasjonene og regionleddene. Samtidig er det ønskelig at vi jobber for økt politisk synlighet både politiske og i mediene, og styrke tilgang til og standard på musikklokaler.

Norsk musikkråd takker for deltakelsen i tilfredshetsundersøkelsen og vi vil benytte innsikten i det videre arbeidet. I den forbindelse vil vi gjerne opplyse om at vi alltid synes det er nyttig med tilbakemeldinger og forslag til hva som kan gjøre paraplyen enda mer nyttig og relevant for medlemsorganisasjonene.

Les hele rapporten