Nyheter  Torsdag 1. november 2018

Frykter kutt i spillemidler

Selv om kulturbudsjettet inneholder flere gode grep, er Norsk musikkråd bekymret for at spillemidlene blir redusert i 2019. - Driftstilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner er noe av det som blir svekket hvis beregningene fra budsjettet står seg, sier Bjarne Dæhli.

Jeløya-erklæringen

I Jeløya-plattformen ble det varslet en økt satsing på det frivillige musikklivet som kor og korps samt en gjennomgang av finansieringen av kulturbygg over spillemidlene. Både driftstilskuddet til musikkorganisasjonene og kulturbygg (desentralisert ordning) finansieres her. Det varsles ingen endring i modell eller tilskudd. Derimot anslås det at det vil fordeles 769 millioner i 2019, som i tilfelle er en reduksjon på 3,2 prosent fra 2018.

-Dette er påfallende da økningen i Norsk Tippings overskudd beregnes til 90 millioner høyere i 2018. På en aller annen måte vil kultur bli taperen her. Vi kan for eksempel risikere å se et reelt kutt på hele 5 prosent i driftstilskudd til musikkorganisasjoner, da det heller ikke blir kompensert for lønns- og prisvekst, forteller Dæhli.

Norsk musikkråd ønsker seg generelt et tydeligere signal på hvordan den frivillige innsatsen innen musikk og kultur skal forholde seg til et lavere beløp til fordeling i 2019:

- I motsatt fall følger de ikke opp sin egen regjeringserklæring, hvor frivilligheten er utpekt som et særlig satsningsområde, fortsetter Dæhli. Enn så lenge er det kun konstatert at tilskuddene til fordeling blir redusert, uten at det er nærmere spesifisert hvem som skal ta regningen.

Flere gode grep

Likevel inneholder forslaget til kulturbudsjett for 2019 også flere gode grep, mener Dæhli, som trekker frem følgende høydepunkt:

- Vi har bemerket oss en relativt solid økning i momskompensasjonen, etter flere år med en reell nedgang i kompensasjon. I likhet med Frivillighet Norge forventer vi at Stortingets vedtak om full momskompensasjon blir innfridd i overskuelig fremtid.

- Videre ser vi at Musikkutstyrsordningen blir en Kulturutstyrsordning. Det er positivt, men det er fortsatt et stykke igjen før ordningen blir helt sjangerfri.- Det er også svært positivt at Kulturalliansen nå vil motta et driftstilskudd. Denne sammenslutningen av frivillige kulturorganisasjoner betyr mye for samarbeid og gjennomslagskraft i det frivillige kulturfeltet.

Avventende

Bjarne Dæhli mener at Trine Skei Grande kommer greit fra det i sitt første budsjett som kulturminister:

-Det er i grunn også som forventet, hvis Venstre ikke fikk uttelling her er det jo heller ingen grunn til å sitte i regjering med posten som Kulturminister. Men med unntak av opptrappingen av momskompensasjon, kan det se ut til at flere av lovnadene i Jeløya-plattformen forblir ubesvarte inntil videre.