Nyheter  Tirsdag 24. mars 2020

Ingen 17. mai uten korps!

Årets nasjonaldag blir annerledes enn hva vi er vant til. Korpsene frykter store tap og redusert aktivitet for lang tid fremover.

Hør innslaget fra NRK Nyhetsmorgen.

  • Se også: Kulturministeren lover å støtte korpsene etter store inntektstap (Korpsnett Norge)

    Regjeringen annonserte 18. mars en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av pålegg fra helsemyndighetene.

    Kompensasjonen skal innrettes med en ordning for den profesjonelle delen av kultursektoren (anslått til 300 millioner) og en ordning for idretten, det frivillige kulturlivet og frivillige organisasjoner (anslått til 600 millioner). Det vil være et krav om at arrangementet skal ha minst 50 deltakere, og beløpene som søkes kompensert vil få en avkorting.

    Regelverket ventes på en kort høring før formell godkjenning. Norsk musikkråd vil legge ut en kommentar så snart vi ser forslaget til regelverk.

    Temaside om koronaviruset