Nyheter  Mandag 18. januar 2021

Lettelser i tiltak for barn og unge

Regjeringen viderefører de fleste nasjonale tiltakene.

Musikkøvelser og fritidsaktiviteter for de til og med 19 år kan tas opp igjen fra 20. januar. For voksne videreføres anbefalingen om å ikke gjennomføre organisert aktivitet innendørs. Det er ikke signalisert når innendørs musikkøvelser for voksne kan gjenopptas, annet enn at regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Regjeringen opplyser at de fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. Spesifikt sies det at kulturarrangement som konserter ønskes utsatt hvis publikum kommer fra flere kommuner. Helsedirektoratet har også fått i oppdrag å på nytt vurdere bestemmelsene om fastmonterte seter.

Vi er glade for at barn- og unge kan gjenoppta sin fritidsaktivitet i mange kommuner. Nå håper vi tiltakene fra tidlig i januar virker, slik at alle utøvere kan få delta på musikkøvelser igjen. I følge statsministeren har tiltakene virket og myndighetene ønsker ikke å ha mer inngripende tiltak enn nødvendig.

NB: Det er fortsatt slik at kommuner med høyt smittetrykk kan ha strengere restriksjoner enn de statlige retningslinjene tilsier. Det kan bety at øvelser og arrangement ikke kan gjennomføres for barn og unge i din kommune, selv om statlige helsemyndigheter har åpnet opp for det. Undersøk derfor hva som gjelder av lokale, kommunale restriksjoner før aktivitet settes i gang.

Les mer (regjeringen.no):

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

(regjeringen.no)