Nyheter  Torsdag 11. april 2019

Lillestrøm musikkråd etablert

2019 Lillestrom Musikkrad Stiftelsesmote

Stor interesse for etablering av Lillestrøm musikkråd

10. april ble Lillestrøm musikkråd etablert. Siden Skedsmo, Fet og Sørum kommuner slås sammen til Lillestrøm kommune fra 2020, er musikklivet i forkant og startet Lillestrøm musikkråd for å påvirke allerede før den nye kommunen er på beina.

"Det er viktig å komme i gang med dialog både med politikere og administrsajonen allerede nå", sier nyvalgt leder i Lillestrøm musikkråd, Børre Velsrud. "Vi ønsker å få til et politikermøte om musikkens vilkår i den nye storkommunen før valget, og innspillene fra musikklagene på stiftelsesmøtet var meget positive og konstruktuktive. Vi gleder oss til å komme i gang!"

Godt frammøte og konstruktiv diskusjon på stiftelsesmøtet

28 representanter fra musikklagene i alle de tre tidligere kommunene deltok på stiftelsesmøtet 10. april. Det var gode diskusjoner både om vedtektene og ikke minst om handlingsplanen. Deltakerrne var engasajert og opptatt av at musikklivet må få blomstre i den nye kommunen, minst like bra som i de trdligere tre kommunene.

Flere var opptatt av rammevilkårene, og dette er neo av det aller første musikkrådet skal sette fokus på, både forholdet til kulturskolen, egnede lokaler, generelle økonomiske tilskudd og andre rammebetingelser.

Alle tidligere kommuner represenert i styret

Hele styret ble valgt med akklamasjon, og følgende ble valgt:

  • Børre Velsrud, Skedsmo - leder
  • Anne Grete Strandengen, Fet - styremedlem
  • Helge Seiertun, Sørum - styremedlem
  • Roar Barros-Ødegård, Skedsmo - styremedlem
  • Christian Fiskvik, Skedsmo - styremedlem
  • Stig Olsen, Fet - varamedlem
  • Gro Berntzen, Sørum - varamedlem

Arbeidsplan i 4 punkter vedtatt

Det første året ble det vedtatt en arbeidsplan med fokus på 4 arbeidsområder:

Innflytelse
Det er viktig at musikklivet og det nye musikkrådet får innflytelse i kommunen, og styret skal bl.a. ha fokus på å bli hørt i forbindelse med nybygg og ombygging av skolebygg, i planene om øvingshotell ved Lillestrøm jernbanestasjon, arbeide for et årlig møte med hovedutvalg for kultur og opprette en samarbeidsavtale med den nye kommunen. Videre skal styret arbeide for på få til et åpent møte med politikere i forkant av valget 2019.

Lokaler
Målet er at alle lokale musikklag skal ha reell tilgang til egnede lokaler både til øving og konserter, og at dette fastslås i politiske styringsdokumenter. Videre skal musikkrådet arbeide for at det lages en helhetlig plan for lokaler til musikklivet.

Rammebetingelser
Det er et absolutt krav fra et samlet musikkliv at ingen må få dårligere rammebetingelser fra kommunen etter sammenslåingen, og at alle musiklag må få hensiktsmessige arbeidebetingelser for sitt arbeid - til beste for hele befolkningen i alle deler av kommunen.

Konkrete tiltak
Styret skal arbeide videre med "Ungdommens musikkpris" i samrbeid med kulturskolen, jobbe med kommunikasjon og informasjon og ikke minst nevnte åpne politikermøte i forkant av valget.