Nyheter  Lørdag 20. februar 2021

Musikklivet er fortsatt i limbo

Kan kommuner med et lavt smittetrykk åpne for innendørs musikkøvelser?

Torsdag 11. februar fikk Norsk musikkråd bekreftet fra Kulturdepartementet at den nasjonale anbefalingen om å avstå fra innendørs fritidsaktivitet for voksne ikke er til hinder for at kommuner selv kan tillate dette. Nyheten ga mange musikklag et håp om at deres kommune kunne åpne opp lokalene.

– For mange ble det raskt klart at det fornyede håpet var grunnløst, erkjenner generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

Han forklarer at tilbakemeldinger fra lokale lag som har tatt opp dette med kommunelegen, tyder på at kommuneleger flest ikke deler denne oppfatningen. De mener en nasjonal anbefaling til enhver til må ligge til grunn for deres smittevernfaglige avgjørelser, og er det ikke er noen muligheter for et lokalt handlingsrom basert på smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Samtidig har Norsk musikkråd blitt kontaktet av kommuneleger direkte som mener denne presiseringen må inngå i helsemyndighetenes veiledning.

– Selv om det ikke er et forbud mot musikkøvelser, er vår mening at lokale musikklag kun bør gjennomføre øvelser i forståelse med lokal smittevernmyndighet, forklarer Dæhli.

Han sier at når stadig flere kommuner gir aksept for innendørs fritidsaktivitet for voksne, viser det hvor ulikt kommunene vurderer hvor forpliktende en nasjonal anbefaling skal være.

– Helsemyndighetene bør snarest klargjøre dette. Vi frykter at tilliten til regjeringens anbefalinger vil svekkes med denne uklarheten liggende, mener han.

Ingen nye presiseringer fra regjeringen

Den nasjonale anbefalingen om å avstå fra fritidsaktiviteter for voksne ble sist tatt opp på regjeringens pressekonferanse 30. januar, med virkning til midten av februar. Anbefalingen ble gjentatt på gårsdagens pressekonferanse, men det er fortsatt uklart om kommunelegene har anledning til å avvike nasjonale anbefalinger når den lokale situasjonen tillater det.

For musikklivet er det ingen fullgode digitale alternativer til samspill, og årstiden vi er inne i når gjør det vanskelig å gjennomføre øvelser utendørs.

– I kommuner med lavt smittetrykk bør det derfor være akseptabelt at musikklagene får lov til å øve igjen. Det er viktig for at lokale kor, korps, band og orkestre skal overleve, og ikke minst fordi musikk er viktig for folkehelsen, sier Dæhli.

Han sier Norsk musikkråd opplever at regjeringen og helsemyndighetene sakte, men sikkert er i ferd med å undergrave sine egne anbefalinger, når det åpenbart bør være mulig å slippe til mindre grupper på innendørs øvelser uten å gå på akkord med smittevern. Han mener det er lite gjennomtenkt å stoppe tusenvis av voksne fra å blåse nytt liv i musikkfrivilligheten i de kommuner og landsdeler hvor det knapt har vært konstatert smitte siden i fjor.

– Det gjør at tilliten til både forbudene og anbefalingene synker. Vi skal fortsatt leve med denne pandemien en stund til, og selv om vi kan forstå at det er bedre å være føre var enn etter snar, må det fortsatt være en logisk sammenheng mellom restriksjoner og smittetrykk, mener Dæhli.

Folkehelseinstituttet anbefaler som del av det faglige grunnlaget at det om 2 uker tas opp til vurdering om det skal kunne åpnes for innendørs breddeidrett for de over 20 år.

– Forbud og anbefalinger oppfattes likt

Norsk musikkråd får støtte fra Frivillighet Norge, samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner i Norge, som deler bekymringen for at aktiviteten for voksne hindres unødig.

– Formelt er det forskjell på forbud og anbefalinger, men i praksis oppfattes disse likt. Vi risikerer at mange som kunne hatt verdifulle aktiviteter for voksne, lar være av frykt for å bryte regelverket eller fordi de ikke vil gå mot anbefalinger selv om det er lavt smittetrykk i deres kommuner, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

De er også bekymret for at tilliten til smitteverntiltakene synker om de er mindre treffsikre.

– De frivillige organisasjonene har lojalt fulgt opp om smittevernreglene i 11 måneder, men det tærer på innsatsvilje, rekrutteringsmuligheter og økonomi. For å opprettholde den høye tilliten til tiltakene, er det viktig at de oppleves treffsikre og relevante. Slik situasjonen er nå, gir det lite mening at et korps på et lite sted med lavt smittetrykk skal følge de samme restriksjonene som i Oslo, sier Stian Slotterøy Johnsen.

– Det er ikke en offentlig oppgave å hindre aktivitet, men å trygge rammene rundt aktiviteten. Med lokalt tilpassede regler og anbefalinger, kan vi samarbeide om å opprettholde smittevernet samtidig som vi rammer folks rett til deltakelse, meningsfull hverdag og forsamlingsfrihet i minst mulig grad, sier han.

Det er fortsatt kommuner som ikke har hatt noen konstatert smitte av covid-19.

Ønsker mer regionalt tilpassede tiltak

Norsk musikkråd etterlyste allerede i månedsskiftet at regjeringen byttet ut den nasjonal anbefalingen med regionalt differensierte smitteverntiltak, så aktiviteten kan gjenopptas i kommuner med lavt smittetrykk. Musikkrådets valentinflørt med Bent Høie ser heller ikke ut til å ha gitt noen effekt. Regjeringen har også varslet en stimuleringsordning for frivilligheten, men detaljene i denne er fortsatt ikke kjent, og strengt talt er det vel også vanskelig å stimulere til aktivitet med den ene hånden, og stoppe frivilligheten med den andre.

Dæhli er bekymret over at regjeringen undervurderer innsatsen som kreves for å få i gang aktiviteter og konserter frem mot sommeren.

– Det tar tid å få frivillige krefter i sving, og perioden vi er inne i nå er helt kritisk for å planlegge og gjennomføre aktiviteter i vår. Vi kan ikke forvente at kor og korps bare skal stille opp på 17. mai som ingenting har skjedd. Å være utsatt inntil videre en svært dårlig strategi hvis regjeringen virkelig ønsker at kulturlivet skal gjenåpne så snart situasjonen tillater det. Vi er ikke bare en mekanisk bryter som kan skrus av eller på, avslutter han.

Illustrasjon

Regjeringen snur i spørsmålet om fastmonterte seter

Regjeringen har lyttet til kulturlivet om å endre bestemmelsen av fastmonterte seter. Bygdehus, klubbhus og konsertscener kan nå innendørs ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser.

Les mer

Andebumusikkorps Crop 2

Andebu Skoles Musikkorps

Færre medlemmer - stabilt på antall korps

Norges Musikkorps Forbund har mistet drøyt 3000 medlemmer i 2020. Antall medlemmer er nå 56 052 fordelt på 1625 korps. Dersom vi snart kan komme tilbake til «normalen», tror jeg mange av korpsene kan komme godt ut av situasjonen, sier generalsekretær Karl Ole Midtbø i NMF.

Les mer Reportasje på nyhetsmorgen

Herb slipp oss inn

- Slipp oss inn Bent, det er for kaldt ute

Norge er et langstrakt land med store variasjoner på værfronten. Men uansett hvor man holder til, er nok alle som spiller i voksenkorps enige om at det kreves store doser vikingblod og pågangsmot for å planlegge utendørs øvelser akkurat nå, skriver styreleder Morten Skårer i Korpsnett Norge.

Les mer

Retten no folldal

Folldal - ingen kjente smittetilfeller siden 23. oktober

Musikkrommet i flerbrukshuset i Folldal skulle sydet av vakre tonearter nå. I stedet er den øredøvende stillheten til å ta og føle på.

Les mer (retten.no)