Nyheter  Tirsdag 11. september 2018

Sammen er vi sterke!

Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund er tatt opp som medlemmer i Norsk musikkråd. Det frivillige musikklivet har dermed funnet sammen i en felles paraply og interesseorganisasjon.

NMF og NK - ekstraordinært

Presidentene i de to organisasjonene fikk hvert sitt innrammede medlemsbevis med musikkrådets verdigrunnlag. Fra venstre: Styreleder Bård Vegar Solhjell (NMR), President Rita H. Lystad (NMF), President Stein T. B. Høyer (NK) og Generalsekretær Bjarne Dæhli (NMR)

Etter at begge organisasjonene gjorde enstemmige vedtak om innmelding på sine respektive årsmøter i vår, var det styrets enstemmige innstilling at medlemskapene blir innvilget. Med stor applaus ble søknadene vedtatt ved akklamasjon på det ekstraordinære musikktinget til Norsk musikkråd.

På årsmøtet hersket det stor enighet i debatten og ord som historisk, endelig, gledelig og helt naturlig var gjennomgangstonen. Med de to organisasjonene som gjeninnmeldte er nå utøvere og arrangører innenfor det frivillige musikklivet samlet i en paraply. Musikkrådet kan med fornyet styrke fremføre standpunkter og saker på vegne av de organiserte hobbymusikerne og den frivillige musikkscenen, som nå teller 35 nasjonale organisasjoner. Totalt representerer disse 300.000 personer som har musikk som sin hobby og lidenskap.Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund har tilsammen 90.000 medlemskap over hele landet. Til Musikktinget i 2019 vil styret legge frem et forslag til innfasing av de to organisasjonene, med hensyn til stemmevekt, kontingent og representasjon. Det er satt ned en forberedende arbeidsgruppe under ledelse av styremedlem Bjørgulv Borgundvaag som skal legge frem sin anbefaling i januar.

Kor, korps, band, orkester og konsertarrangører finnes over hele landet, i alle former og størrelser. I det frivillige musikklivet er det om lag:

  • 1700 korps
  • 2200 kor
  • 220 orkestre (strykere og symfoni)
  • 115 storband
  • 200 trekkspillklubber
  • 170 spelemannslag
  • 8 mandolin- og balalaikaorkestre
  • 125 tilrettelagte grupper
  • 450 konsertarrangører (klubber og festivaler) innen rock, blues, jazz, viser og klassisk musikk
  • 1170 band tilsluttet AKKS, Countryforbundet og BandOrg

I tillegg finnes det mange kulturskoleorkestre og mange små vokalgrupper. Det er også mange band som ikke er organisert. I tillegg kommer en rekke engasjerte kultur- og musikksjeler som er tilsluttet organisasjoner som FONOKO, EVTA og MFO.