Nyheter  Torsdag 27. juni 2024

Norsk musikkråd på Arendalsuka

Kulturdepartementet jobber nå med å forskriftsfeste spillemidlene til kulturformål. Under Arendalsuka vil Norsk musikkråd presentere en rapport og invitere politikere til diskusjon om hvordan vi bør bruke spillemidlene i årene fremover.

Arendal eventbanner spillemidler

ARRANGEMENT: Spillemidler til kultur: Er det hull i pengesekken til Norsk Tipping?

TID: Onsdag 14. august kl 16.00 - 16.45

STED: Bakgården, Arendalsuka

ADRESSE: Nedre Tyholmsvei 16, 4836 Arendal, Norge

Medvirkende

 • Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet
 • Åse Kristin Ask Bakke, Arbeiderpartiet
 • Tage Pettersen, Høyre
 • Emma Lind, Venstre
 • Hans Ole Rian, SV
 • Silje Hjemdal (ikke bekreftet), Fremskrittspartiet
 • Agnes Moxnes, ordstyrer
 • Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Norsk musikkråd

Om arrangementet

Økte tippemidler betyr som regel økte tilskudd, men bare hvis du driver med idrett eller beredskap. For store deler av musikk- og kulturlivet betyr økte tippemidler som regel null eller nesten ingen økning. Kulturfrivilligheten må ta statens regning, når spillemidlene brukes som en ekstra sekk med penger for kulturministeren.

Overskuddet til Norsk tipping skal være med å finansiere idrett, humanitære organisasjoner og kultur. I år vil Kulturdepartementet bruke 1 milliard kroner til kulturformålene finansiert av spillemidler. Flere hundre millioner av denne milliarden brukes på offentlig kulturproduksjon, i strid med forutsetningene for tippenøkkelen og etter vårt syn også i strid med EU-retten.

Norsk musikkråd har etterlyst et tydeligere skille mellom finansiering av formål innenfor musikk- og kulturlivet som bør kobles til statsbudsjettet og hva som bør finansieres over spillemidlene.

Norsk musikkråd mener følgende:

 • Kulturorganisasjoner må som idrett og humanitære gis selvstendig styring gjennom spillemidler
 • Forutsetningene for å endre tippenøkkelen i 2012 er brutt
 • Dagens praksis kan være i strid med EU-retten og intensjonen med økonomireglementet
 • Det må gjøres en opprydning for å sikre en ansvarlig forvaltningspraksis og en beskyttelse av enerettsmodellen