Nyheter  Torsdag 27. april 2023

Et kjempeløft for det frivillige musikklivet

Kulturfrivilligheten blir endelig nytt politikkområde i historisk ny strategi.

Dissimilis juleforestilling 1

Juleforestilling med Dissimilis.

Regjeringen har i dag lagt frem den nye strategien for kulturfrivillighet, Rom for deltakelse. Norsk musikkråd har vært del av referansegruppen som har medvirket i arbeidet med strategien, og er glade for å se at mange av musikklivets viktigste behov skal jobbes med fremover.

– Musikkfrivilligheten har vært i blindsonen lenge. Nå opplever vi at vårt samfunnsbidrag blir tatt på alvor og at feltet som helhet får et skikkelig løft, sier Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.

Egnede kulturlokaler på agendaen

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen varsler i den nye strategien blant annet en opptrapping av arbeidet med øvingslokaler, som er en av de viktigste arbeidsbetingelsene for det frivillige musikklivet.

– For eksempel må mange ta i bruk rom med for dårlig akustikk. Det finnes korps som spiller i gymsaler med gulv som knirker så mye at musikken overdøves. Dette holder ikke, sier Trettebergstuen til NTB.

Bare på musikksiden utøver ukentlig om lag en halv million nordmenn musikk i omtrent ti tusen ulike lokaler – men langt fra alle lokalene som benyttes er egnet for aktiviteten. Norsk musikkråds akustikkmålinger viser at så mye som fire av fem lokaler som brukes til musikkøvelser i dag, ikke er egnet til den bruken de har.

Midler til oppussing og bygging av lokaler for frivillighet og kultur er dermed den viktigste arbeidsbetingelsen for det lokale kulturlivet nå, og Norsk musikkråd er glade for at regjeringen prioriterer dette i den nye strategien med en styrking og gjennomgang av både Kulturrom og regionale kulturbygg – ordninger som vi vet fungerer godt.

Egnede kulturlokaler er et av fire satsningsområder i den nye strategien for kulturfrivillighet, som har som målsetning å øke deltakelse og motvirke frafall i fritids- og kulturaktiviteter:

  • Rammebetingelser
  • Tilgang på egnede lokaler
  • Sikre bred deltakelse og inkludering
  • Styrke samspillet mellom profesjonelle og frivillige

God start på et lengre arbeid

På Kulturalliansens årskonferanse i dag ble det holdt dialogmøte med politisk ledelse i Kultur- og likestillingsdepartementet om den nye strategien.

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann snakket blant annet om verdien av å løfte frem kulturfrivilligheten som eget politikkområde:

– Kulturfrivillighetens store samfunnsbidrag har ikke fått den oppmerksomheten det fortjener, verken politisk eller økonomisk, sier Bohmann. – Det er på høy tid.

Statssekretæren la vekt på at strategien er del av en lengre prosess med mål om å løfte feltet:

– Dette er en start på et arbeid som vi må gjøre mer av, sier Bohmann.

Norsk musikkråd er glade for at kulturfrivilligheten løftes frem som et eget politikkområde, og stolte over å være bidragsyter til arbeidet på vegne av over en kvart million utøvere i våre 40 medlemsorganisasjoner. Vi gleder oss til å se hvor veien går videre og vil jobbe sammen med de andre aktørene i feltet for å bidra til at strategien blir gjennomført.

Les hele strategien her