Nyheter  Fredag 24. januar 2020

Vår nye søknadsportal er nå åpen for søknader

Endelig har vi åpnet den nye søknadsportalen, støtteordninger.no, for søknader til alle våre og LNUs tilskuddsordninger.

Norsk musikkråd har sammen med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) utviklet ny felles søknadsportal og saksbehandlingsverktøy. Dette er kanskje den største enkeltinvesteringen vi har gjort, og vi er svært stolte av å kunne lansere en brukervennlig og forenklet søknadsløsning og et digitalt saksbehandlingsverktøy som både søkere og saksbehandlere vil nyte godt av.

Alle våre tilskuddsordniner er nå kunngjort og åpne for søknader på https://stotteordninger.no

Dere kan lese om de ulike tilskuddsordningene og velge den aktuelle ordningen.

Det første dere gjør er å opprette bruker, og knytte denne opp mot den aktuelle organisasjonen. Hvis organisasjonen ikke er registrert i databasen ennå, gjør du det. Dersom du allerede har opprettet bruker og tilknytning i forbindelse med en tidligere søknad, trenger du ikke gjøre det på nytt.

Send epost til tilskudd@musikk.no for spørsmål. Hit kan eventuelle feilmeldinger mv meldes inn.