Nyheter  Onsdag 30. juni 2021

Verdien av musikk - Norsk musikkråd på Kulturytring Drammen

Tirsdag 22. juni deltok Norsk musikkråd på Kulturytring i Drammen hvor temaet var verdien av musikk.

RMG 6543 2
Spill av video

På arrangementet ble sentrale forskningsfunn presentert og diskutert: Hvordan benytte musikkens verdi optimalt i samfunnet? Hvordan kan vi tilrettelegge for at musikk ikke bare handler om fritid, hygge og felleskap, men blir et grunnleggende element i hvordan vi styrker kognitive ferdigheter, læringsevne og folkehelse?

Sendingen ble ledet av Håkon Haugsbø, og medvirkende var Even Ruud, Haakon Riekeles, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Anette Gilje og Lucy Riley.