Svorka

Alle nye kunder som bestiller MUSIKK STRØM betaler kr 0,- i fastbeløp og 0 øre/kWh. i påslag de første 6 mnd. Dette vil si at du kun betaler innkjøpspris.

MUSIKK STRØM er en spot/innkjøpspris som følger utviklingen i markedet. Pris kr 29,- pr måned + 3,95øre/kWh i påslag. For hvert kjøp går en liten del tilbake til Norsk Musikkråd og din særorganisasjon. På den måten støttes kultur-Norge og din organisasjon.

Bestill strøm til medlemspris her