Likestilling i arbeidslivet

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Denne veilederen har som mål å hjelpe dere i gang med likestilling i deres organisasjon.