Musikkrapportering til TONO

Alle som benytter vernet materiale på konsert må betale vederlag og rapportere hvilken musikk som er fremført, slik at betalingen kommer frem til riktig opphaver. Hvis laget er omfattet av rammeavtalene med TONO gjelder følgende for betaling av vederlag og rapportering av konserter.

Gjeldende rammeavtale

Fra 1. januar 2024 gjelder rammeavtalen kun for arrangørlag.

Hva er et arrangørlag - og hvilke organisasjoner er med?

Et arrangørlag er klubber og helårsarrangører som jazzklubber, bluesklubber og viseklubber som først og fremst arrangerer konserter for medlemmene. Ofte består publikum av faste klubbmedlemmer.

Avtalen gjelder ut 2024 og dekker de fleste konsertene i laget, med noen unntak.

Arrangøren må være tilsluttet en av følgende organisasjoner:

 • AKKS
 • FolkOrg
 • Klassisk
 • Norsk Bluesunion
 • Norsk Jazzforum
 • Norsk musikkråd
 • Norsk Viseforum
 • Norske Konsertarrangører

For å kunne være omfattet må laget være meldt inn til Norsk musikkråd av sentralleddet og deretter godkjent av TONO. Det er følgende hovedkrav:

 • Laget må være ferdig registrert i frivillighetsregisteret
 • Laget må ikke ha mer enn 40 konserter årlig
 • Laget må ikke har mer enn 500.000 i årlig billettomsetning

Dersom lager overstiger 40 konserter og/eller 500.000 i årlig billettomsetning gjøres det en konkret vurdering av det aktuelle laget for å komme frem til et vederlag.

Sentralleddet må innen 15. juni sende en oppdatert liste over sine tilsluttede arrangørlag til Norsk musikkråd der det fremgår eventuelle ut/innmeldinger og lagenes adresse.

Merk: Noen av organisasjonene har både utøverlag og arrangørlag (Norsk viseforum, Norsk Jazzforum og FolkOrg). Kontakt Norsk musikkråd eller sentralleddet hvis du er usikker på hva som gjelder for ditt lag.

Rapportering for arrangørlag:

(gjelder helårsarrangører, jazzklubber, bluesklubber, mv.)

For arrangørlag: Alle konserter rapporteres på samme måte. Du må ta kontakt med oss dersom du får mer enn 40 konserter eller totalt 500.000 i billettinntekt i løpet av et kalenderår.

Enkeltkonsert (en konsert med én billett)

Rapport: Fyll ut skjemaet på denne siden (tono.no). Benytt gjerne feltet for merknad til å opplyse hvilken organisasjon dere er tilsluttet og at dere ikke skal faktureres for den aktuelle konserten.

Frist: Senest 30. juni og 31. desember for det foregående halvår.

Betaling: Organiseres av sentralleddet/hovedkontoret

Konsert på festival/festivallignende (mange konserter til én billett)

Er ikke omfattet av rammeavtalen med Norsk musikkråd.

Du må derfor søke, rapportere og betale direkte til TONO - mer info (tono.no)

Merk: Dersom laget er tilsluttet Norsk jazzforum kontakt norsk@jazzforum.no (egen tilleggsavtale).

Ofte stilte spørsmål

Send oss gjerne flere spørsmål på tono@musikk.no

Hva er det vi egentlig betaler for?

Når vi gjennomfører en konsert skal det etter åndsverkloven betales et rimelig vederlag til opphaverne, altså de som har bidratt til å skape musikken. Midlene blir fordelt til komponister, tekstforfattere og musikkforlag i Norge og i utlandet. TONOs årsrapporter gir nærmere info om hvordan midlene fordeles.

Må vi betale og rapportere absolutt alle konserter?

Det korte svaret er nei, men sannsynligheten for at det er en vederlagsplikt er stor.

Følgende konserter skal det ikke rapporteres eller betales for:

 • Konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser og du skal heller ikke rapportere eller betale til TONO.
 • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Merk: Opphavsretten gjelder fortsatt. Når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Det er viktig å rapportere til TONO hvilke verk som har blitt fremført, da det medvirker til at midlene kommer frem til riktig opphaver.

Hva betyr det når det står at betaling organiseres av sentralleddet/hovedkontoret?

For de fleste konsertene mottar Norsk musikkråd en felles faktura fra TONO, som deretter fordeles mellom sentralleddene. Til grunn for fordelingen ligger et estimat over hvor mange konserter lagene i den aktuelle organisasjonen har. Deretter vil sentralleddet enten dekke kostnaden selv (inkludert i kontingent eller lignende), eller fordele den mellom lagene slik organisasjonen selv finner det hensiktsmessig. Her finnes det mange varianter. Sentralleddet kan for eksempel betale en andel, og fordele det resterende flatt eller forholdsvis mellom lagene etter konsertomfang.

Er "hentekonserter" omfattet av avtalen?

Ja. Kor og korps med barn og unge har ofte en spontankonsert i forbindelse med at de blir hentet av foreldrene (derav "hentekonsert"). Rammeavtalen lisensierer alle konserter, også de hentekonsertene som måtte falle under definisjonen av å være en offentlig konsert.

Fremføringer i det private rom krever ingen TONO-avtale.

Må jeg søke på forhånd for å få avholde en konsert?

Alle konsertene som er omfattet av rammeavtalen er såkalt forhåndslisensiert, så disse skal du ikke søke for. Rammeavtalen har med andre ord allerede godkjent at du kan avholde konserten.

For konserter som faller utenfor rammeavtalen (som revy og festival) må du på forhånd søke TONO i hvert enkelt tilfelle.

Er en konsertkveld med 2-3 artister det samme som en festival/festivallignende?

Nei, i utgangspunktet er det ikke det. Det kan være vanskelig å avgjøre når et arrangement blir festivallignende. Ta kontakt med sentralleddet for å gjøre en konkret vurdering.

Må vi betale til GRAMO også?

Hvis du benytter deg av innspilt musikk må du også forholde deg til GRAMO. Mens TONO regulerer vederlag til offentlige fremføringer (konserter) og utgivelser til komponister, tekstforfattere og musikkforlag, gjør GRAMO det samme for innspilt musikk, da til utøvere og plateselskaper. Norsk musikkråd har ingen rammeavtale med GRAMO.

Er alle type konserter omfattet i rammeavtalene?

De fleste konserter der laget selv er arrangør er omfattet.

Unntatt fra avtalene er:

 • Musikkdramatiske verk (store rettigheter), herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
 • Konserter på revyer og festivaler/festivallignende arrangementer.
 • Internett/online/mobil. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
 • Lydfesting av musikk. NCBs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
 • Komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notemateriale.
Gjelder avtalen absolutt alle lokallag?

De lagene som er tatt med er de lagene som sentralleddene har meldt inn til Norsk musikkråd. Hvis du er usikker på om ditt lag er omfattet ta kontakt med din organisasjon.

I prinsippet er alle de frivillig baserte lagene som jevnlig fremfører eller arrangerer konserter (arrangørlag etter visse begrensninger) tatt med. Regionledd (med underledd) er dessverre ikke omfattet av avtalene. Kretser/distrikter kan omfattes så lenge dette er det laget som er nærmest enkeltmedlemmene.

Jeg har fortsatt spørsmål. Hvem kan jeg kontakte?

Du skal fortrinnsvis kontakte sentralleddet/hovedkontoret i din organisasjon, men du kan også sende en epost til Norsk musikkråd (bruk tono@musikk.no).