Årsmøter 2020

onsdag 29. april kl 16:00-17:30

Symbol bla oransje

Velkommen til:

- Ledermøte i Musikkens studieforbund (MSF)
- Rådsmøte i Norsk musikkråd (NMR)

Møtet gjennomføres elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldte har mottatt en epost med registrering for videomøtet.

Program

16:00 Ledermøte MSF
16:15 Rådsmøte NMR
16:30 Diskusjon: Nye muligheter for utvidet samarbeid mellom NMR og MSF (se eget notat)
17:30 Avslutning

Opprinnelig annonsert samling for regionledd (fylkesmusikkråd) utgår.

Fra vedtektene §7.1:

Antall representanter med stemmerett:

  • Medlemsorganisasjoner deltar med 2 representanter hver
  • Regionledd deltar med 1 representant hver

Ytterligere deltakere er velkommen til å delta som observatør:

  • Medlems­organisasjonenes styrer og ansatte
  • Regionleddenes styrer og ansatte
  • Assosierte medlems­organisasjoner
  • Administrativ ledelse i NMR og MSF sentralt

Under behandling av regnskap har den respektive organisasjon et eget stemmetall iht. §5.1, basert på antall studietimer (MSF) og antall medlemmer og lag (NMR).

Vedtekter NMR Vedtekter MSF

Sakspapirer

Trykk på + for å utvide listen

Av hensyn til at møteavviklingen skal foregå elektronisk, ber vi om at eventuelle spørsmål sendes i forkant til henholdsvis msf@musikk.no og nmr@musikk.no. Alle spørsmål som sendes inn vil bli lest opp av ordstyrer.