Innkjøp av instrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre

Ordningen tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette 15,35 millioner kroner.

Formålet er å støtte innkjøp av korpsinstrumenter og gi muligheter til orkestrene til å bygge opp en instrumentbank med kvalitetsinstrumenter av mer varig karakter.

Målgruppe: Skolekorps der minst 3/4 av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år og frivillige orkestre der minst 3/4 av medlemmene er under 26 år.

Frist: 1. april for orkestre og 6. april for skolekorps.

Les mer om instrumentfondet:

Instrumenter for skolekorps Barne- og ungdomsorkestre

Tuba