Lokaler

Her har vi samla relevant informasjon som gjelder lokaler til lån og leie for det frivillige musikklivet i Oslo.

Utlån av Årvoll skole

Oslo musikkråd har satt i gang et pilotprosjekt der du kan reservere rom på Årvoll skole. Les mer om ordningen og reserver rom HER.

Generelle retningslinjer fra Utdanningsetaten i Oslo Kommune

Dette er de oppdaterte retningslinjene for utleie og utlån av lokaler på skoler, per mandag 17. august:

Skolene kan låne ut lokaler til organisasjoner og aktører og samtidig ivareta smittevernforsvarlig drift. Det betyr at eksterne brukere eller leietakere kan låne eller leie lokaler på skoler til øvelser, trening, møter m.m. Utlån skal begrense seg til etter skoletiden og AKS, og bør begrenses til større lokaler som gymsal, flerbrukshall, allrom, musikkrom og personalrom. For å forebygge behov for ytterligere renhold, skal skolen gi tilgang til så få rom som mulig. Lokaler som er innredet og brukes som klasserom på dagtid, bør primært ikke leies ut. Garderober/dusjer skal ikke benyttes. Dette er viktig for å ivareta elever og ansatte på skolen på en best mulig måte, og sikre at skolene ikke får ekstra utfordringer eller kostander knyttet til møblering, fysisk organisering og renhold. Den ansvarlige leietakeren må

  • ha oversikt over brukere/deltagere, for å lette en eventuell smittesporing
  • ikke la syke personer møte
  • ivareta god hygiene
  • redusere kontakt mellom personer og sikre at alle kan holde nødvendig avstand
  • følge til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
  • følge bransjeveileder/-standard der det er utarbeidet
  • ivareta god håndhygiene og ha med egen håndsprit
  • ikke la utstyr stå igjen når lokalene forlates, med mindre lokalet er låst og ikke benyttes av skolen i skoletiden eller AKS
  • rengjøre eller desinfisere alle kontaktflater som har vært berørt under aktivitetene, som brytere, dørhåndtak, armaturer, vasker og toaletter, når lokalene forlates. Leietaker må selv stå for renholdet.