Lån av lokaler på Årvoll Skole

Oslo musikkråd disponerer nå tre lokaler til utlån på Årvoll skole torsdager kl. 1630 - kl. 2030.
Når du har lest gjennom vilkår og branninstruks, kan du reservere rom nederst på denne siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til vår anleggskonsulent Eirik Kristensen!

Vilkår for lån av musikkrom på Årvoll skole

Dette er et pilotprosjekt. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for egenøving for musikere i kor, korps, band og det frivillige musikkliv for øvrig. For å booke lokaler må man være medlem av en organisasjon som er medlem i Oslo Musikkråd. Oslo Musikkråd er en paraplyorganisasjon som har mange underorganisasjoner som medlemmer. Dersom man eksempelvis synger i et kor som er er medlem i Norges Korforbund eller Norsk Sangerforum, så er man også medlem i Oslo Musikkråd fordi korforbundet og sangerforum er medlem.

Profesjonelle og øvrige bes benytte andre muligheter for leie av øvingslokaler, eks. Øvingshotellet og Øveriet.

Vilkår:

  • Ingen andre enn lånetakeren og de som eventuelt er oppført i bookingen skal benytte lokalet.
  • Lokalet skal benyttes til musikkaktivitet, og ikke andre aktiviteter
  • Lokalet skal forlates i den stand det var da man kom.
  • Låntakeren skal på forespørsel oppgi navnelister og alderssammensetning for deltagere på aktiviteten/tiltaket.
  • Låntakeren skal rette seg etter branninstruks og andre bruksregler som gjelder for lokalet. Det er særlig viktig at bestemmelser om begrensninger på antall personer som kan oppholde seg i lokalet samtidig overholdes.
  • Låntakeren blir økonomisk erstatningsansvarlig for eventuelt mislighold, skader eller hærverk.
  • Oslo kommune tar forbehold om at lån av lokaler i unntakstilfeller kan trekkes tilbake for enkeltstående dager, dersom kommunen likevel har behov for å disponere lokalet til egen virksomhet eller annen prioritert aktivitet. Låntakeren skal i så fall forhåndsvarsles skriftlig innen rimelig tid.
  • Dersom lokaler som lånes ikke benyttes av organisasjonen, plikter organisasjonen snarest å avbooke lokalet
  • Mislighold av bestemmelser i medhold av dette vedtaket og forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune, Oslo, kan medføre bortfall av retten til senere lån av kommunale lokaler.
Branninstruks

Når du har lest gjennom vilkår og branninstruks, kan du reservere rom her👇

Reserver rom

MUSIKKROM A001 - 60 KVM

MUSIKKROM A001:
60 kvm musikkrom med god takhøyde, kortrapper, PA-anlegg, elpiano.
Kapasitet (beregnet fra smitteveileder for musikkutøvelse): 15 personer
Gå inn hovedinngangen, meld fra til tilsynsvakt i administrasjonen som viser deg rommet.

MUSIKKROM A001 - 60 KVM

MUSIKKROM A001:
60 kvm musikkrom med god takhøyde, kortrapper, PA-anlegg, elpiano.
Kapasitet (beregnet fra smitteveileder for musikkutøvelse): 15 personer.
Gå inn hovedinngangen, meld fra til tilsynsvakt i administrasjonen som viser deg rommet.

ØVEROM A007 - 30 KVM

ØVEROM A007:
Øverom med PA-anlegg, elpiano, trommesett, tavle
Kapasitet (beregnet fra smitteveileder for musikkutøvelse): 6 personer

Gå inn hovedinngangen, meld fra til tilsynsvakt i administrasjonen som viser deg rommet.

ØVEROM A005 - 30 KVM

ØVEROM A005:
Øverom med PA-anlegg, elpiano, trommesett, tavle Kapasitet (beregnet fra smitteveileder for musikkutøvelse): 6 personer.

Gå inn hovedinngangen, meld fra til tilsynsvakt i administrasjonen som viser deg rommet.