Nyheter  Onsdag 8. desember 2021

Dette er de nye smitteverntiltakene på vårt felt

Regjeringen innfører tiltak for å begrense spredningen av omikron-varianten av koronaviruset. Førjulstiden blir dessverre ikke like aktiv som vi hadde håpet på, men det er fortsatt mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter.

Tirsdag kveld annonserte regjeringen nye smitteverntiltak og anbefalinger. Tiltakene og anbefalingene vil gjelde fra midnatt, natt til torsdag 9. desember.

De nye anbefalingene for organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer.
 • Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  (Regjeringen.no)

De nye bestemmelsene for arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  (Regjeringen.no)

Smittevernveilederen er nå oppdatert

Smittevernveilederen er nå oppdatert med de nye smitteverntiltakene. Veilederen kan sees og lastes ned på musikk.no/smittevern.

Kan vi arrangere konserter?

Tiltakene som nå innføres for arrangementer er ikke et forbud mot å arrangere konserter. Så lenge man følger de tiltakene som nå blir innført, er det lov å gjennomføre konsert. Vi håper at vi får en musikalsk førjulstid ved at de fleste konsertene som er planlagt nå før jul gjennomføres.

Det er til syvende og sist opp til den enkelte arrangør om de vil gjennomføre konsert. Er du usikker kan du rådføre deg med ditt sentralledd.

Les regjeringens pressemelding Hva er forskjellen mellom påbud og anbefaling?