Nyheter  Fredag 18. juni 2021

Gratis lån av Sofienberg kirke!

En hel uke i oktober kan det frivillige musikklivet i byen få benytte Sofienberg kirke gratis! Oslo Musikkråd (OMR) har sammen med Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO) sett på mulighetene for å la det frivillige musikklivet i byen få benytte ledig kapasitet i byens nedlagte kirker.

Sofienberg kirke 3

Samarbeidet starter med å pilotere et utlånsprosjekt i Sofienberg kirke i uke 42, 18–24. oktober. Vi feirer dette med å tilby en uke med gratis utlån av kirken til alle frivillige musikkorganisasjoner i byen!

Nederst på denne siden finner du et skjema for å registrere interesse for å disponere Sofienberg Kirke til musikkøvelse eller konsert i uke 42, 18-24 oktober, 2021. Selv om uke 42 kanskje ikke er perioden hvor dere har mest repertoar klart, så oppfordrer vi dere til å gjennomføre en konsert eller en minikonsert i kirka. Byen trenger å høre musikk igjen!

Pris: Gratis!

Tidene vil bli fordelt på de interesserte lagene. Det er mulig å prioritere tidene man velger, og det er mulig å bli tildelt flere dager. Huk i så fall av for dette. Dersom det er flere interesserte, gjelder førstemann til mølla.

Tidspunkt:
Når: Uke 42, 18-24 oktober, 2021
Hvor: Sofienberg kirke

Tidsbolker, barn og unge:
10.00 – 14.00
15.00 18.00

Tidsbolker, voksenlag:
10.00 – 14.00
18.30 - 21.30

Helgen:
Vil bli prioritert til barn og unge, men det er mulig også for voksenlag å ønske seg disse tidene.

Laget vil selv være ansvarlig for å følge de gjeldende smittevernreglene.

Søknadsskjema Sofienberg kirke

Sofienberg kirke 1