Nyheter  Torsdag 28. mai 2020

Husk fristen for å søke om lån av skolelokaler 1. juni!

1. juni er frist for å søke om lån av skolelokaler for høsten 2020.