Nyheter  Onsdag 5. mai 2021

Hva gjelder for kor, korps og orkester i Oslo frem mot 17. mai?
Oppdatert 5. mai

Barn og unge under 20 år kan øve ute i grupper á 20 med avstand mellom gruppene. Det frarådes ikke lenger fritidsaktiviteter for voksne, og voksenlag kan øve i grupper á 10 med avstand mellom gruppene.

Oslo musikkråd har fra Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet og Arrangementskontoret i dag, 5. mai, fått oppdatert info om hvilke regler som gjelder mtp øvelser i tiden fremover mot nasjonaldagen:

Hva gjelder for kor, korps og orkester frem mot 17. mai?

  • Det er tillatt med organisert fritidsaktivitet utendørs med grupper på inntil 20 personer for barn og unge under 20 år. For voksne over 20 år er det tillatt med grupper på inntil 10 personer.
  • Det kan være flere grupper samtidig så lenge det er avstand mellom gruppene
  • For de under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg
  • Alle som er tilstede skal holde minst 1 m avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder. De under 20 år kan unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Se Oslo kommunes råd og regler for kultur og fritid.

Husk: Det skal være god avstand mellom gruppene og de skal ikke ha kontakt. Det anbefales at det er litt ulik oppmøte- og avreisetidspunkt, slik at ikke alle kommer og drar samtidig – og unngå foreldre som hoper seg opp ved henting.

Hvilke utendørsområder kan vi øve på?

Oslo musikkråd etterlyste en oppklaring rundt hvilke områder som er definert som privat, og fikk dette svaret fra Arrangementskontoret:

"Hager, bakgårder, uteplasser og lignende knyttet til private hjem/bygårder hvor folk bor/hytter, etc er definert som privat område slik at det kun er tillatt å være inntil 10 personer inkl. de som er i husstanden."

På 17. mai

På 17. mai kan korps/kor/ orkester som normalt øver sammen fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd.

Voksenkorps
Korpset kan stille opp i marsjformasjon uten å ha definerte grupper så lenge avstanden mellom hver musikant er 2 meter alle veier. For konsertoppsett kan samme prinsipp benyttes, men det kan også benyttes løsning med 1 meter avstand mellom musikanter i grupper på 10 stk, med avstand på 2 meter til neste gruppe med 10 musikanter.

Skole- og drillkorps
Skolekorpsene kan ihht. gjeldende smittevernregler i Oslo ha øvelser med 20 musikanter/drillere i gruppen (under 20 år), og kan ha flere grupper i samme område. I hver gruppe er det ikke krav om 1 meter avstand for alle under 20 år, men vi anbefaler at det legges opp til minimum 1 meters avstand. Avstand mellom gruppene er anbefalt til å være 2 meter.

Marsjering
Vi anbefaler at korpset ikke spiller mens man marsjerer, men kun bruker trommemarsj/trommeslag under forflytning, og heller stopper opp når de spiller. Dette vil gjøre det enklere for musikantene/drillere å holde avstanden.

Les Forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune

Les Oslo kommunes pressemelding fra 5. mai her.

Les Norsk musikkråds smittevernveileder her.