Nyheter  Onsdag 23. september 2020

Musikkøvelser rammes ikke av forbudet mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere i Oslo

Men det er viktig at man setter seg inn i og følger smittevernveilederen.

22. september vedtok byrådet i Oslo et forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere, eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes.

Vi har vært i kontakt med byrådsavdelingen, og fått beskjed om at musikkøvelser som følger smittevernveilederen utarbeidet av Norsk musikkråd og FHI, ikke rammes av dette forbudet. For at det skal være forsvarlig å gjennomføre øvelser, er det derfor veldig viktig at man setter seg inn i og følger smittevernveilederen til Norsk musikkråd som du finner her.

Når du laster ned veilederen, får du nå opp en mulighet for å melde deg på e-postliste der du får e-post med varsel om veilederen blir oppdatert.

Har du spørsmål til veilederen kan du ta kontakt med oss.