Nyheter  Tirsdag 8. februar 2022

Ny tilskuddsordning for akustikkmåling av musikklokaler

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde hvor du kan få støtte til enkel måling av romakustikk, for eksempel i regi av Norsk musikkråd!

Nå blir det lettere å utbedre musikklokaler

- Dette gjør vi for å gjøre det enklere å få kunnskap om akustikken i lokalene som brukes til øving og framføring over hele landet - og senke terskelen for å komme i gang med utbedringer. Med tilskudd på inntil 7 500,- blir det lettere å bestille en akustikkmåling.

Det sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom. Ordningen ble lansert i februar med løpende søknadsfrist.

Fram til nå har de som ønsker å utbedre et musikklokale vært nødt til å enten betale for måling av romakustikk selv eller kartlegge via en mer omfattende akustisk forprosjektrapport. Nå lanseres altså en ny støtteordning som har til hensikt å gjøre det enkelt å gjøre en akustikkmåling. En slik måling er ofte det som setter det hele i gang, og det er også ofte nødvendig med en måling for finne ut om et lokale i det hele tatt egner seg eller er uegnet.

Ordningen har løpende søknadsfrist og støtter med et beløp opp til 7.500 kroner.

- Deretter kan man vurdere hva man gjør videre, eksempelvis om man skal søke om midler til en akustisk forprosjektrapport.

Målingen kan brukes som et godt grunnlag for en akustiker å komme med anbefalte tiltak og videre søke tilskudd til utbedringer. Kulturrom gir også tilskudd til enkle romakustiske tiltak i noen tilfeller der det ikke er nødvendig med en full prosjektering.

- Det handler også om å bli bevisst på rommene man bruker, og med dette tilskuddet gir vi flere kulturaktører som bruker eller driver lokaler mulighet til å benytte kompetansen som er i de regionale musikkrådene.

Les mer om ordningen på kulturroms nettsider

KAREN SOFIE HEADSHOTS009 1

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen
Foto: Jonathan Vivaas Kise