Nyheter  Torsdag 14. mars 2019

Ny styreleder for Oslo musikkråd!

Etter mandagens (11. mars 2019) ekstraordinære årsmøte, ble det klart at Marianne Welle er ny styreleder. Hurra!

Marianne har åtte års jobberfaring som kommunikasjonsrådgiver i Kulturetaten og vært ansvarlig for en rekke kulturprosjekter i Oslo. Kommunikasjonskompetansen hennes vil tilføre mye til kommunikasjonen mot medlemmer, politikere, samarbeidspartnere, musikklivet generelt og Oslo kommune. Hun skal bidra til god synlighet og aktivitet i byen, og oppmerksomhet hos politikere.

– Jeg gleder meg enormt til denne oppgaven, å jobbe med musikklivet i Oslo er et drømmeverv. Det er mange spennende aspekter: medlemsservice, rekruttering og mobilisering av barn og unge som publikum og som deltakere i musikklivet, arbeidet med å være en plattform og tilrettelegger for musikklivet for øvrig og ikke minst arbeidet med øvingslokaler som er godt i gang.

Velkommen, Marianne!

Marianne Welle

Marianne Welle er ny styreleder for Oslo musikkråd!