Nyheter  Tirsdag 10. august 2021

Nye 3 millioner kroner i stimuleringsmidler! FRIST 15. SEPTEMBER 2021

Vi mottok før ferien et oppdragsbrev fra Kulturetaten der vi på ny fIkk i oppgave å fordele tre millioner kroner til feltet vårt for å stimulere til aktivitet i gjenåpninga. I forrige runde fIkk 105 gode tiltak tildelt støtte. Rapportfrist for 2020-midlene er utvidet til 15. januar 2022. Les retningslinjene og søk stimuleringsmidler HER.

FRIST: 15. SEPTEMBER 2021