Nyheter  Mandag 16. november 2020

Nye tiltak i Oslo fra tirsdag 17. november

Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. For barn under 13 år fra samme nærområde, kan aktiviteten fortsette som tidligere.

Under pressekonferansen kl 15 i dag, 16. november informerte byrådsleder Raymond Johansen om nye, strengere tiltak i tillegg til en forlengelse av alle tiltakene som ble innført for to uker siden.

Fra i morgen, tirsdag 17. november er ungdomskoler i Oslo på rødt nivå, og det innføres et forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

For barn under 13 år, kan altså aktiviteten fortsette som tidligere. FHI anbefaler at man unngår aktiviteter som samler barn fra ulike lokalmiljø. Bakgrunnen for dette er å forenkle smittesporing.

Som Johansen påpekte under pressekonferansen er det svært inngripende for ungdommen å miste sosiale møtepunkt både på skolen og på fritiden. Vi oppfordrer alle våre lag til å prøve så langt det lar seg gjøre å opprettholde kontakten med barn og unge digitalt. Inviter til videotreff når dere egentlig skulle møtes, for eksempel kan dere arrangere musikkquiz eller lytte på musikk sammen og diskutere det etterpå. Å treffe andre voksenpersoner enn de hjemme er viktig!

Tiltakene vil foreløpig gjelde i to uker.

Les pressemelding fra Oslo kommune her:

https://www.oslo.kommune.no/po...