Nyheter  Tirsdag 21. april 2020

Nytt styre i Oslo musikkråd

Eit vellukka (virtuelt) årsmøte vedtok mandag 20. april det nye styret i Oslo musikkråd!

Når koronasituasjonen gjer at eit fysisk årsmøte ikkje let seg gjennomføre, valde Oslo musikkråd å gjennomføre det på zoom. Kjeks og kaffi måtte kvar enkelt stå for sjølv, men jammen det gjekk det fint å gjennomføre eit årsmøte på denne måten også!

Det vart valgt eit nytt styre, og Marianne Syversen Welle fekk fornya tillit som styreleiar i to år til.

Styremedlemmar:
Andreas Fætten
Øystein Bø
Gro Siri Ognøy Johansen
Bodil Reinhardsen (Ny)
Magnus Tveten (Ny)

Vara:
Christine Wilhelmsen
Gudrun Goffeng (Ny)

Den nye strategi- og handlingsplanen for 2020-2022 finn du HER.

IMG 5496