Nyheter  Onsdag 10. juni 2020

Oppdatert veileder i smittevern per 15. juni

Veileder i smittevern for musikkøvelser er nå oppdatert med små justeringer.

Smittevern v040620 s1

Oppdatering 15. juni:
  • Tatt bort henvisning til applikasjonen Smittestopp.
  • Lagt til at smittevernansvarlig skal oppbevare kontaktopplysninger og bistå kommunen med eventuell senere smittesporing. Musikkøvelser bør gjennomføres ved hjelp av inndeling i grupper på inntil 20 personer pr gruppe, slik det kommer frem i kap 1 i Smittevern for idrett. Flere grupper kan delta og det avstandskrav mellom grupper er det samme som mellom personer.
  • Faste deltakere på organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge samt de som står for dette kan gjøre unntak fra 1-metersregelen.

Oppdatering 4. juni:
  • Anbefaling om tid mellom bytte av blåseinstrumenter som blir delt mellom flere personer
  • Anbefaling om å loggføre plassering av utøvere under øvelsen, med hensyn til eventuell senere smittesporing
  • Nytt punkt om barne- og ungdomsaktivitet til og med 20 år om unntak fra avstandsbestemmelse etter visse vilkår, samt sommeraktiviteter og samlinger med overnatting for barn og unge

En vesentlig endring gjelder for fritidsaktiviteter for barn og unge (inntil 19 år), hvis en avstand på 1 meter ikke gjør det mulig å utføre aktiviteten. I slike tilfeller kan avstandsbestemmelsen fravikes og aktiviteten gjennomføres «normalt» (det gjelder kun under selve gjennomføringen av aktiviteten, ikke i pauser, til og fra øverom, under måltider, osv). Det betyr at særlig dans, drilling og sikkert en del typer teater, kan fravike oppfordringen om 1 meters avstand under selve gjennomføringen av aktiviteten. Dette gjelder ikke ved gjennomføring av konkurranser som vil regnes som et arrangement og hvor 1 meters avstand er påbudt etter Covid-19-forskriften. For de fleste musikklag er neppe det å holde 1 meters avstand til hinder for å gjennomføre aktiviteten, men for dans, drill-øvelser og barnekor med de yngste kan avstandsbestemmelsen i realiteten innebære at aktiviteten ikke er mulig å gjennomføre.

For voksne gjelder fortsatt 1 meter som minimum, men vi anbefaler minst 2, for å redusere muligheten for at hele ensemblet må i karantene dersom noen tester positivt, og har vært på øving.

FHI begrunner dette med at barn blir i liten grad smittet eller syke. Det er mulig å gjennomføre sommeraktiviteter med overnattinger for barn og unge (se egen info fra FHI om dette), men under ganske praktisk krevende vilkår.

Vi har også oppdatert anbefalingen til minste romstørrelse (rom under 25 kvm), ettersom mange kommuner har meldt at de ikke reelt kunne åpne flere av sine øvingsceller. I tillegg er det omtalt en «karantenetid» på blåseinstrumenter på 3 dager hvis disse skal bytte eier/bruker.

Det er fortsatt krevende å få tilgang til øvingslokaler i en del kommuner, men vi håper at veilederen er til reell nytte for å øke begrunnelsen om at det er både akseptabelt og forsvarlig å gjennomføre musikkøvelser når rådene i veilederen følges.

Gi oss en lyd hvis det er noe i veilederen som oppfattes som uklart eller lignende.

Veilederen