Nyheter  Torsdag 2. mai 2024

Per Erling Løkken er ny styreleder i Oslo musikkråd!

Arsmote24 18 Foto Nikoline Christensen

Tirsdag 30. april var det duket for årsmøte i Oslo musikkråd.

Med nesten 40 påmeldte var det tydelig at medlemmene våre interesserer seg for og engasjerer seg i arbeidet Oslo musikkråd gjør for musikklivet i byen vår.

Møtet ble åpnet av avtroppende styreleder Kjell Erik Eide, før daglig leder Veronica Stokkmo tok opprop og leste opp forretningsordenen. Bjarne Dæhli ble godkjent som møteleder. Avtroppende styreleder tok oss gjennom årsberetningen og regnskapet, før styremedlem Cecilie Norenberg presenterte strategi og handlingsplan. Det var et engasjert publikum som deltok på årsmøtet og det ble gode diskusjoner og flere innlegg om hvordan vi i Oslo musikkråd best kan jobbe fremover for å styrke musikklivet i byen.

En av de viktigste sakene på et årsmøte er valg av nytt styre. I år var det rekordmange aktuelle og sterke kandidater. Valgkomitéen med Kari Grete Jacobsen (leder), Kristin Orestad Clementz, John Ege og Ingunn Sand hadde en stor og omfattende oppgave.
De har gjort en fantastisk jobb!

Årsmøtet godkjente valgkomitéens innstilling ved akklamasjon.
Ønsker du lese mer om valgkomiteens innstilling og lese om de flotte styremedlemmene våre kan du trykke her: https://www.musikk.no/oslo/nyh...

Vi takker Kjell Erik Eide (tidligere styreleder) og styremedlemmene Sigrun Hansen Bock, Christine Wilhelmsen og Bodil Reinhardsen for deres tid i Oslo musikkråd styre.

Vi ønsker Per Erling Løkken varmt velkommen som ny styreleder og de nye styremedlemmene Asha Abdullahi, Gudrun Aagaard Goffeng, Lise Østby, Solveig Riiser og Stine Granly og varamedlemmene Camilla Lilleøen Nordang og Cecilie Norenberg.

Styret Arsmote24 01 Foto Nikoline Christensen 2
Styret Arsmote24 01 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 13 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 14 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 15 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 16 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 11 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 18 Foto Nikoline Christensen
Arsmote24 04 Foto Nikoline Christensen