Regler i Oslo fra 26. mai

Vi prøver her å samle svar på alle spørsmål rundt Oslo kommunes nye regler for feltet vårt per 26. mai 2021. De nåværende reglene gjelder fram til 10. juni eller til forskriften blir endret.

Etter pressekonferansen fredag 21. mai, ble det klart at "resten" av trinn 2 av gjenåpningsplanen skulle iverksettes onsdag 26. mai. Det frivillige musikklivet hadde en del spørsmål, som vi har videreformidlet til kommunen (arrangementskontoret og kulturetaten).

På denne siden har vi laget en sammenfatning av de regler som gjelder nå for vårt felt, med en del definisjoner og presiseringer.

Øvelser innendørs

Undervisning er tillatt en-til-en uansett alder.

Barn og unge under 20 år
Det er tillatt med organisert fritidsaktivitet med grupper på inntil 20 personer for barn og unge under 20 år. Et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten kan komme i tillegg.

Alle som er til stede skal holde minst 1 m avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder. Man kan unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Man kan være flere grupper inne. Da er det viktig at det er god avstand mellom gruppene, minst 2 meter som NMRs veileder anbefaler, men helst mer. Benytt gjerne ulike rom for hver gruppe når det er mulig. Gruppene kan ikke omrokkeres underveis i øvelsen.

Voksne over 20 år
Det er ikke tillatt med fritidsaktiviteter innendørs i grupper for personer over 20 år. Forbudet gjelder ikke profesjonelle utøvere.

Hvem er profesjonell?
Som en tommelfingerregel skal en profesjonell utøver/aktør/arrangør være en som har dette som næringsvirksomhet.

Det er tillatt med individuell utøvelse av fritidsaktivitet innendørs for personer over 20 år, som f.eks. én til én musikkundervisning.

Øvelser utendørs

Barn og unge under 20 år

  • Det er tillatt med organisert fritidsaktivitet utendørs med grupper på inntil 30 personer for barn og unge under 20 år.
  • Det kan være flere grupper samtidig så lenge det er avstand mellom gruppene.
  • For de under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg
  • De under 20 år kan unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Voksne over 20 år

  • For voksne over 20 år er det tillatt med øvelser utendørs i grupper på inntil 20 personer.
  • Det kan være flere grupper samtidig så lenge det er avstand mellom gruppene.

Alle som er til stede skal holde minst 1 m avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder. Men i Norsk musikkråds Smittevernveileder anbefales 2 meter.

Arrangement

Når det kommer til arrangement, skiller man i hovedsak ikke mellom barn/unge og voksne.

Arrangement innendørs

Det er tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer med inntil 20 deltakere til stede samtidig, dersom det benyttes faste, anviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs.

Hva er et offentlig sted?
Stort sett alle steder bortsett fra private hjem/hager/hytter regnes som offentlig sted. For eksempel Oslo Spektrum, skoler, restauranter, bibliotek, arbeidsplasser, osv.

Dersom det ikke benyttes faste plasser, er det ikke tillatt med innendørs arrangementer.

Arrangement utendørs

Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med inntil 50 personer til stede samtidig når det benyttes faste, anviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer. Det er ikke tillatt å ha flere grupper samtidig, men man kan ha flere grupper i løpet av en dag dersom det ikke er kontakt mellom gruppene.

Hva menes med inntil 20 deltakere (innendørs), 30 (utendørs uten faste, tilviste sitteplasser) eller 50 (utendørs med faste tilviste sitteplasser)?
Skal et amatørlag arrangere konsert i egen regi, må både de som opptrer, deres støtteapparat og publikum telles med. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Om det derimot er en profesjonell arrangør, kan de som opptrer komme i tillegg til deltakerantallet (20, 30 eller 50). Det skal da ikke være noen kontakt mellom de som opptrer og publikum.

De som er regnet som beskyttet, regnes IKKE i tillegg. Dette unntaket gjelder bare i private hjem.

Hvem er profesjonell?
Som en tommelfingerregel skal en profesjonell utøver/aktør/arrangør være en som har dette som næringsvirksomhet.

Det er ikke tilstrekkelig at det er et profesjonelt spillested, dersom det ikke er de som er utnevnt som ansvarlig arrangør.

Hva er et offentlig sted?

Stort sett alle steder bortsett fra private hjem/hager/hytter regnes som offentlig sted. Oslo Spektrum, skoler, restauranter, bibliotek, arbeidsplasser, etc etc.

Dette gjelder for arrangementer, både innendørs og utendørs

  • Det skal være minst 1 meter mellom hver deltaker, målt fra skulder til skulder, dersom man ikke er i samme husstand. Deltakere som ikke kan holde minst to meters avstand skal bruke munnbind.
  • Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene.
  • Det er ikke anledning til å søke dispensasjon fra antalls- og avstandsregler.

NORSK MUSIKKRÅDS SMITTEVERNVEILEDER FOR MUSIKKØVELSER

KILDER:
Regler for kultur og fritid: https://www.oslo.kommune.no/ko...
Tiltak for arrangementer på offentlig sted: https://www.oslo.kommune.no/ko...
Arrangementskontoret: https://www.oslo.kommune.no/na...
Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet:
https://www.oslo.kommune.no/po...