Nyheter  Torsdag 5. november 2020

Vi oppfordrer til 14 dagers pause i kommuner med smitte

Musikklag i kommuner med smitte oppfordres til å ta del i dugnaden.

14 dagers pause 02

Norsk musikkråd oppfordrer til 14 dagers pause i de kommuner med smitte.

Statsminister Erna Solberg oppfordrer nå til at vi må holde oss mest mulig hjemme de neste ukene. Vi ønsker å bidra til dugnaden og oppfordrer derfor våre medlemmer i kommuner med smitte om å ta en pause fra fysiske øvelser de neste 14 dagene.

Til de som gjennomfører øvelser i kommuner uten smitte minner vi om at smittevernveilederen skal følges, samt Helsedirektoratets anbefalinger:

Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes. Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre dere er helt trygge på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.