Samarbeidspartnere

Her finner du en oversikt over organisasjoner Oslo musikkråd samarbeider med

Trykk på + og les mer!

De unges orkesterforbund

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5.000 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 170 lokale orkestre.UNOF Oslo er fylkesledd og samarbeider med Oslo Musikkråd. I januar 2010 engasjerte UNOF Oslo en orkesterkonsulent i 20%. Konsulenten har kontor hos Oslo musikkråd i Schouskvartalet hver tirsdag og jobber for UNOF sentralt resten av uka. Konsulenten jobber med informasjon, planlegging av arrangementer, søknader og fungerer som sekretær for kretsstyret.Trenger du å snakke med UNOF Oslo kan du kontakte Torunn Kristoffersen på epost hele uka, eller ringe 469 23 474 fortrinnsvis på tirsdager.

Ung i Kor Oslo

Ung i Kor Oslo er regionleddet i Ung i Kor og er tilsluttet Oslo musikkråd. Ung i Kor Oslo har en daglig leder i 100% stilling, Ida Zalk og rådgiver i 40% stilling, Julie Mathiesen Kleive, som sitter i kontorfellesskap med Oslo musikkråd i Møllergata 39.

VÅRT FORMÅL ER Å AKTIVT JOBBE FOR·

  • å skape gode sang - og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdom
  • å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på barn og ungdoms musikalske opplæring, og slik fremme barn og unges personlige utvikling gjennom sang og musikk
  • at barn og unge skal få delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, og dermed utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter
  • å synliggjøre koraktivitet i Oslo
  • å tilrettelegge for at koraktivitet er tilgjengelig og attraktivt for alle barn og unge, uavhengig av musikalsk nivå, sjangerpreferanse, lokasjon, alder, identitet, kjønn, funksjonsevne, legning, og språklig, kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn.

KONTAKT e-post: oslo@ungikor.no, tlf: 22005679 (mandag-fredag 9-16)

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet har opplæring i musikk og lydstudio i Oslo fengsel, i Bredtveit fengsels-, sikrings- og forvaringsanstalt og i ettervernet. De har også arrangørskole og konserter i fengslene og tilbud på Øvingshotellet for de som vil øve på egenhånd.

Les mer på: www.musikkifengselogfrihet.no

UKM (Ung Kultur Møtes)

UKM (Ung Kultur Møtes) arrangerer mange lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesfestival som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Følg med på www.ukm.no.

Fylkeskontakt er Oskar Fjørtoft Sandanger, vikar for Margaret Berger da hun er i permisjon.Har du lyst på muligheten til å være blant de heldige som får jobbe eller opptre på en scene som har huset artister som blant annet Julie Bergan, Cezinando, Veronica Maggio, Karpe Diem og Coldplay? Meld deg på!

UKM Oslo arrangerer gratis arrangørweekend 14.-15. februar for alle ungdommer mellom 13-20 år fra Oslo som har lyst å delta. Der lærte ungdommene mer om alt fra sceneteknikk til PR til å hanke inn artister - alt du behøver for å lage egne arrangementer. Og ikke minst alt du behøver å vite for å melde deg på som arrangør i UKM i år!

Lokalmønstringene i Oslos bydeler foregår i mars måned - sjekk www.ukm.no og finn din bydel for å se når din lokale mønstring er. Fylkesmønstringen er en minifestival, i år gikk den av stabelen på F21 på Helsfyr i slutten av april – og der over 240 UKM'ere var samlet over tre dager til kulturopplevelser.