Nyheter  Mandag 29. april 2019

2018 - et rekordår for Musikkens studieforbund!

I året 2018 passerte Musikkens studieforbund 26 millioner i utbetalte kurstilskudd til hele landet, i Østfold nærmere 1.3 millioner. Med dette er vi Norges største studieforbund.

Med nærmere 1.3 millioner i tilskudd til Østfold musikklivs lag og foreninger i 2018, bidrar vi til opplæring og god faglig kvalitet i det lokale musikklivet i fylket.

Det samlede studietimetallet i 2018 for hele landet er 295 996. I Østfold ble det i vårt fylke, gjennomført 13 310 studietimer i fjor; 285 kurs og 4246 deltakere.

Korsang er det største emnet på landsbasis ( ca. 160 000 timer), men også samspill i band vokser og utgjør i dag ca. 70 000 timer årlig.

Bak tallene skjuler det seg fantastisk mye god opplæring. Kurs gjennomføres over hele fylket, og både nye og gamle deltakere slutter opp rundt de gode tilbudene våre medlemsorganisasjoner og lokale lag leverer hver uke hele året.

Musikkens studieforbund ser fram til enda flere gode kurs i 2019!