Nyheter  Onsdag 4. mai 2022

45 millioner i tilskudd til integrering av flyktninger fra Ukraina

Søknadsfrist 20. mai

Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler.

Se mer informasjon og innlogging for søknad på IMDI sin nettside HER

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til integrering av ukrainske flykntninger. Tilskuddet kan gis til både arrangementer og til selve integreringsarbeidet. For eksempel skal Akershus musikkråd søke om tilskudd til en allsangkonsert i samarbeid med flyktningemottaket i Nittedal (ikke mottaket, men i nærheten - kunne også vært på selve mottaket) i samarbeid med to lokale kor.

Både enkeltlag (kor, korps, styrband osv) kan søke, og også lokale musikkråd kan søke, til egne aktiviteter eller på vegne av ett eller flere lokale lag.

Ta gjerne kontakt med Anna Sandvik (anna.sandvik@musikk.no), som jobber i Akershus musikkråd med integrering av flyktninger fra Ukraina dersom du lurer på noe, eller har forslag til tiltak.

Folke Melodi IMG 20210530 155030664 smal

Det ukrainske koret FolkeMelodi på Roseslottet i Holmenkollen