Nyheter  Mandag 30. mars 2020

Årsmøtet i Østfold musikkråd 2020 er utsatt

På grunn av koronautbruddet og gjeldende nasjonale retningslinjer, er årsmøtet i Østfold musikkråd som skulle gjennomføres 22. april, utsatt. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato så snart dette er avklart.