Nyheter  Mandag 17. april 2023

En viktig del av det frivillige kulturlivet i Norge

Skjult i øvingskjellere og garasjer foregår det enormt mye opplæring, selvdreven og selvlært.

Bandoving

Band er ikke bare man ser på hitlistene før det blir oppløst. På lik linje med de mer omtalte kor, korps og orkester er det å spille i band også en stabil og omfattende aktivitet som utgjør en viktig del av det frivillige kulturlivet i Norge.

Det er en myldrende underskog av band du aldri ser eller hører mye fra. De jakter ikke på gjennombruddet, men på egne musikalske kick. De streber ikke etter å bli sett, men etter å høres bedre ut uke etter uke.

Se hvilke band som øvde mest og hvor

Heltidsmusikere

Det skrives sanger, det innøves låter det jobbes med musikalske detaljer. Kanskje dukker de opp i offentligheten på facebook en gang imellom, eller de har en årlig konsert.

I 2022 ble det av 1058 personer gjennomført tilsammen 264 913 timer med bandøving. Skulle de vært ansatt som heltidsmusikere ville det utgjort 154 fulle årsverk.

Vi er takknemlige for at dere i 2022 rapporterte så mange timer selv om tilskuddet kun var 45 kr per time. Og vi er veldig fornøyd med at vi i 2023 øker tilskuddet til 50 kr.