Nyheter  Torsdag 16. juni 2022

Det er snart ferietid!

I Østfold musikkråd har daglig leder i år ferie fra og med 9.juli-til og med 7.august. I denne perioden sjekker daglig leder e-post sporadisk. Vi ønsker alle lag og foreninger, lokale musikkråd og samarbeidspartnere riktig god sommer!

Ferie